جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: سورفاکتانت

بافت شناسی

آلوئول

آلوئول یا کیسه ی هوایی از بخش های زیر تشکیل شده است. مجاری آلوئولی (Alveolar ducts) قسمت انتهایی نایژک های تنفسی، به داخل لوله هایی به نام مجاری آلوئولی منشعب

ادامه مطلب >>