جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: سلول الیگودندروسیت

بافت شناسی

یاخته های پشتیبان

انواع یاخته های پشتیبان (گلیال) 1_ الیگودندروسیت ها این یاخته ها در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند و وظیفه ی اصلی آن ها تولید غلاف میلین می باشد. 2_ آستروسیت

ادامه مطلب >>