جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: زمین ساقه

زیست شناسی

ریزوم ها یا زمین ساقه(rhizome)

ریزوم در زیر خاک قرار داشته ودارای جوانه(bud) و برگ های فلسی شکل(scale leaf) هستند.از ریزومها ساقه های هوایی و ریشه های نا به جا(adventitious root) به وجود می اید.

ادامه مطلب >>