جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: روده کور

روده ی بزرگ
بافت شناسی

روده ی بزرگ

روده ی بزرگ وظیفه ی جذب آب و الکترولیت ها را بر عهده دارد و مواد غیر قابل گوارش را به شکل مدفوع در می آورد. این قسمت لوله ی

ادامه مطلب >>