دانلود نمونه سوال امتحانی فصل ۲   (حواس) یازدهم

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل ۲ (حواس) یازدهم

نمونه سوال فصل دوم شامل حواس مختلف مثل بینایی و شنوایی و….به همراه سوالات مربوط به انواع گیرنده ها و کارکرد آن ها می باشد . طراحی سوالات کاملا استاندارد بوده و سوالی از خارج کتاب درسی طرح نشده است ،همکاران برای ارزیابی و دانش آموزان برای آمادگی امتحان ترم...
دانلود نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم

دانلود نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم

فصل ۸ زیست یازدهم تولید مثل نهاندانگان را توضیح می دهدد. این فصل دارای سه گفتار(تولید مثل غیر جنسی، تولید مثل جنسی،از یاخته تخم تا گیاه) می باشد. شما می توانید نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان دانلود کنید. دانلود نمونه سوال فصل ۸ زیست...
دانلود نمونه سوال فصل ۶ زیست یازدهم

دانلود نمونه سوال فصل ۶ زیست یازدهم

فصل ۶ زیست یازدهم تقسیم یاخته را توضیح می دهد. این فصل دارای سه گفتار(کرموزوم، میتوز، میوز و تولید مثل جنسی) می باشد. شما می توانید نمونه سوال فصل ۶ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان دانلود کنید. دانلود نمونه سوال فصل ۶ زیست یازدهم دانلود سری اول نمونه سوال...
دانلود نمونه سوال فصل ۵ زیست یازدهم

دانلود نمونه سوال فصل ۵ زیست یازدهم

فصل ۵ زیست یازدهم ایمنی بدن را توضیح می دهد. این فصل ۳ گفتار(ورود ممنوع، واکنش های عمومی اما سریع و دفاع اختصاصی) دارد. شما می توانید نمونه سوال فصل ۵ زیست یازدهم را با فرمتpdf و به صورت رایگان دانلود کنید. دانلود نمونه سوال تستی و تشریحی فصل ۵ زیست یازدهم دانلود...
دانلود نمونه سوال فصل ۵ زیست یازدهم

دانلود نمونه سوال فصل ۳ زیست یازدهم

فصل ۳ زیست یازدهم دستگاه حرکتی انسان را توضیح می دهد. این فصل دارای دو گفتار(استخوان ها و اسکلت، ماهیچه و حرکت) می باشد.شما می توانید نمونه سوال فصل ۳ زیست یازدهم را با فرمتpdf و به صورت رایگان دانلود کنید. دانلود نمونه سوال فصل ۳ زیست یازدهم دانلود سری اول نمونه سوال...