دانلود جزوه گفتار ۱ فصل ۳ زیست دهم

دانلود جزوه گفتار ۱ فصل ۳ زیست دهم

عنوان فصل ۳ زیست دهم تبادلات گازی می باشد. این فصل دارای سه گفتار سازوکار دستگاه تنفس در انسان، تهویه ی ششی و تنوع تبادلات گازی می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۱ فصل ۳ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار ۱ فصل ۳ زیست...
دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست دهم

دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست دهم

عنوان فصل ۳ زیست دهم تبادلات گازی می باشد. این فصل دارای سه گفتار سازوکار دستگاه تنفس در انسان، تهویه ی ششی و تنوع تبادلات گازی می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست...
دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست دهم

دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست دهم

عنوان فصل ۳ زیست دهم تبادلات گازی می باشد. این فصل دارای سه گفتار سازوکار دستگاه تنفس در انسان، تهویه ی ششی و تنوع تبادلات گازی می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست...
دانلود جزوه ی گفتار ۱ فصل ۵ زیست دهم

دانلود جزوه ی گفتار ۱ فصل ۵ زیست دهم

فصل ۵ زیست شناسی دهم درمورد تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می باشد . این فصل دارای ۳ گفتار بوده که سهم ۳ تست از کنکور را شامل می شود . گفتار ۱ به بررسی ساختار کلیه ها می پردازد . در تهیه و تدوین این جزوه همانند فصول قبلی تلاش شده تا تمام نکات کنکوری و امتحانی بیان شده تا...
دانلود جزوه فصل ۵ زیست دهم

دانلود جزوه فصل ۵ زیست دهم

عنوان فصل ۵ زیست دهم تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می باشد. این فصل دارای سه گفتار هم ایستایی و کلیه ها، تشکیل ادرار و تخلیه ی آن، تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران می باشد. شما می توانید جزوه فصل ۵ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید....