جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: تشریح مغز

اجزای مغز

اجزای مغز: مغز شامل سه بخش مخ، مخچه و ساقه ی مغز است.در ادامه با ساختار و کار اجزای مغز بیشتر آشنا می شویم. اجزای مغز ساقه ی مغز: مغز

ادامه مطلب >>
مغزی که به منظور بررسی و تشریح مورد استفاده قرار می گیرد ب
آزمایشگاه زیست شناسی

تشریح مغز

آماده سازی مغز برای تشریح برای بررسی و تشریح مغز پستانداران معمولا از مغز گاو و یا گوسفند استفاده می شود. مغزی که به منظور بررسی و تشریح مورد استفاده

ادامه مطلب >>