جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: بطن های مغز

اجزای مغز

اجزای مغز: مغز شامل سه بخش مخ، مخچه و ساقه ی مغز است.در ادامه با ساختار و کار اجزای مغز بیشتر آشنا می شویم. اجزای مغز ساقه ی مغز: مغز

ادامه مطلب >>