جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: بزاق

بافت شناسی

بزاق وغدد بزاقی

غدد بزاقی مایعی به نام بزاق را از خود ترشح می کنند. ترشحات این غدد، دهان را مرطوب و لزج می کند. تعدادی غدد کوچک در ضخامت مخاط دهان قرار

ادامه مطلب >>