جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: بخش برون ریز پانکراس

بافت شناسی

لوزالمعده

لوزالمعده (پانکراس) غده ای است که ترشحات خارجی خود را توسط مجرایی در محل آمپول واتر به دوازدهه می ریزد و ترشحات داخلی آن از جزایر لانگرهانس به خون ریخته

ادامه مطلب >>