جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: انواع یاخته ی عصبی (نورون)

زیست شناسی

انواع یاخته ی عصبی (نورون)

در این پست قبل از اینکه در مورد انواع یاخته ی عصبی ( نورون) صحبت کنیم، ابتدا توضیحی در مورد هدایت پیام عصبی می دهیم: نکته: دو عامل مهم در

ادامه مطلب >>