جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: آناتومی کلیه

کلیه
بافت شناسی

کلیه

دستگاه ادراری شامل یک جفت کلیه، یک جفت میزنای، یک مثانه ویک میزنای است.وظیفه ی اصلی دستگاه ادراری، ثابت نگه  اشتن مواد موجود در خون تحت شرایط طبیعی است. (هوموستازی)

ادامه مطلب >>