دانلود جزوه فصل 5 زیست دهم

دانلود جزوه فصل 5 زیست دهم

عنوان فصل 5 زیست دهم تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می باشد. این فصل دارای سه گفتار هم ایستایی و کلیه ها، تشکیل ادرار و تخلیه ی آن، تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران می باشد. شما می توانید جزوه فصل 5 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید....
دانلود جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم

عنوان فصل ۶ زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم...
دانلود جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم

عنوان فصل ۶ زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم...
دانلود جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم

عنوان فصل 6 زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم...
دانلود جزوه فصل 7 زیست دهم

دانلود جزوه فصل 7 زیست دهم

فصل هفتم زیست دهم جذب و انتقال مواد در گیاهان را توضیح می دهد. این فصل دارای سه گفتار می باشد. گفتار یک تغذیه ی گیاهی، گفتار دو جانداران موثر در تغذیه ی گیاهی و گفتار سه انتقال مواد در گیاهان را بررسی می کند. شما می توانید جزوه فصل 7 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت...
دانلود جزوه گفتار4 فصل 4 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار4 فصل 4 زیست دهم

آخرین گفتار فصل 4 زیست دهم با عنوان تنوع گردش مواد در جانداران بوده که به بررسی گردش مواد در جانداران مختلف خواهیم پرداخت ، حجم مطالب این بخش نسبت به گفتار های قبلی کم تر بوده ولی مطالب بیان شده به همان نسبت مهم و مد نظر طراحان کنکور به خصوص در تست های ترکیبی می باشد...