دانلود پاسخ فعالیت های زیست دهم

دانلود پاسخ فعالیت های زیست دهم

کتاب زیست دهم دارای هفت فصل به شرح زیر می باشد:فصل اول: دنیای زندهفصل دوم: گوارش و جذب موادفصل سوم: تبادلات گازیفصل چهارم: گردش مواد در بدنفصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائدفص ششم: از یاخته تا گیاهفصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهانشما می توانید پاسخ فعالیت های...
دانلود جزوه فصل 7 زیست دهم

دانلود جزوه فصل 7 زیست دهم

فصل هفتم زیست دهم جذب و انتقال مواد در گیاهان را توضیح می دهد. این فصل دارای سه گفتار می باشد. گفتار یک تغذیه ی گیاهی، گفتار دو جانداران موثر در تغذیه ی گیاهی و گفتار سه انتقال مواد در گیاهان را بررسی می کند. شما می توانید جزوه فصل 7 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت...