انیمیشن پا کوتاه

انیمیشن پا کوتاه

داستان انیمیشن پا کوتاه در مورد موجود افسانه ای به نام میگو می باشد.روستایی که میگو در آن زندگی می کند روی یک کوه قرار دارد.تمام قوانین روستا روی سنگ نوشته شده است.در این روستا هر چیزی که یک فرد قراره بدونه در کودکی به او آموزش می دهند. مردم اعتقاد دارند که کوه آن ها...
انیمیشن موآنا

انیمیشن موآنا

مقدمه موضوع انیمیشن موآنا در مورد یک جزیره به نام جزیره مادر(تفی تی) می باشد. جزیر مادر(تفی تی) دارای قلبی می باشد که قدرت افرینش دارد.بعضی از آدم ها شروع به جست و جوی قلب کردند تا قدرت آفرینش متعلق به آن شود. سرانجام مائویی، اسطوره ی باد و دریا توانست با استفاده از...
انیمیشن در جست و جوی نمو

انیمیشن در جست و جوی نمو

انیمیشن در جست و جوی نمو در مورد یک دلقک ماهی به نام مارلین است.مارلین در اثر حمله ی کوسه، همسر و بچه هایش را از دست داده است .تنها یکی از بچه هایش زنده مانده است که نمو نام دارد.نمو پسری سر به هوا و بازیگوش است و مارلین مدام نگران نمواست و ترس از دست دادن او را دارد....