دسته بندی: یازدهم

فصل اول
اسماء محمدی زاده

دانلود کتاب زیست یازدهم

دانلود کتاب زیست یازدهم برای دانلود کتاب زیست یازدهم روی لینک زیر کلیک کنید تشریح مغز آماده سازی مغز برای تشریح برای بررسی و تشریح

ادامه مطلب >>
زیست شناسی
اسماء محمدی زاده

گوش ، بینی و زبان

درک صدا توسط مغز ( قشر مخ) صورت می گیرد. تشخیص صدا، برعهده ی گوش می باشد. غدد درون مجرای گوش:  غدد برون ریز هستند

ادامه مطلب >>
زیست شناسی
اسماء محمدی زاده

چشم

در تشکیل حفره ی استخوانی کاسه ی چشم 7 استخوان جمجمه نقش دارند. ماهیچه هایی که به کره ی چشم متصل اند و آن را

ادامه مطلب >>
زیست شناسی
اسماء محمدی زاده

حواس

در این پست با انواع حواس (ویژه و پیکری) و انواع گیرنده های حس و ساختار آن ها آشنا می شویم. اثر محرک ها توسط

ادامه مطلب >>
زیست شناسی
اسماء محمدی زاده

نخاع

در ادامه این پست با نخاع و عصب نخاعی آشنا می شویم. نخاع درون ستون مهره ها می باشد. در واقع هر مهره سوراخی دارد

ادامه مطلب >>