دانلود جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم

عنوان فصل ۶ زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 2 فصل 6 زیست دهم...
دانلود جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم

عنوان فصل 6 زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 1 فصل 6 زیست دهم...
دانلود جزوه فصل 7 زیست دهم

دانلود جزوه فصل 7 زیست دهم

فصل هفتم زیست دهم جذب و انتقال مواد در گیاهان را توضیح می دهد. این فصل دارای سه گفتار می باشد. گفتار یک تغذیه ی گیاهی، گفتار دو جانداران موثر در تغذیه ی گیاهی و گفتار سه انتقال مواد در گیاهان را بررسی می کند. شما می توانید جزوه فصل 7 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت...
دانلود جزوه گفتار 2 فصل 9 زیست یازدهم

دانلود جزوه گفتار 2 فصل 9 زیست یازدهم

فصل نهم زیست یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها را بررسی می کند. این فصل دارای دو گفتار می باشد. گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان و گفتار دوم پاسخ گیاهان به محیط را توضیح می دهد. شما می توانید جزوه گفتار 2 فصل 9 زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک...
دانلود جزوه گفتار 1 فصل 9 زیست یازدهم

دانلود جزوه گفتار 1 فصل 9 زیست یازدهم

فصل نهم زیست یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها را بررسی می کند. این فصل دارای دو گفتار می باشد. گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان و گفتار دوم پاسخ گیاهان به محیط را توضیح می دهد. شما می توانید جزوه گفتار 1 فصل 9 زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک...