روز: آگوست 13, 2020

بافت شناسی

پانکراس

جزایر پانکراس به صورت توده هایی متراکم،گرد یا بیضوی شکل از سلول های اندوکرین بوده و در میان بافت آسینار برون ریز پانکراس قرار دارند. اغلب این جزایر بین 100

ادامه مطلب >>