جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

روز: خرداد 27, 1399

بافت شناسی

پرده ی جنب

پرده ی جنب (pleural membranes) سطح بیرونی ریه و دیواره ی داخلی قفسه سینه توسط یک غشای سروزی به نام پرده ی جنب پوشیده شده است. غشای متصل به ریه

ادامه مطلب >>