روز: خرداد 5, 1399

بافت شناسی

روده ی باریک

روده ی باریک محلی است که روند هضم غذا تکمیل شده و مواد غذایی توسط سلول های پوششی جذب می شود.روده ی باریک نسبتا دراز ( حدود 5 متر) است

ادامه مطلب >>