جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

روز: اسفند 24, 1398

زیست شناسی

سیناپس

در این پست با بیماریMS و سیناپس آشنا می شویم بیماری MS این بیماری باعث افزایش تماس غشا نورون با مایع بین یاخته ای می شود. یک بیماری خود ایمنی

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

انواع یاخته ی عصبی (نورون)

در این پست قبل از اینکه در مورد انواع یاخته ی عصبی ( نورون) صحبت کنیم، ابتدا توضیحی در مورد هدایت پیام عصبی می دهیم: نکته: دو عامل مهم در

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

یاخته ی عصبی ( نورون)

بافت عصبی از یاخته ی عصبی (نورون) و یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) تشکیل شده است. اصلی ترین یاخته های بافت عصبی نورون نام دارند. هر نورون شامل دندریت، جسم یاخته

ادامه مطلب >>