روز: ژوئن 8, 2019

برای انجام این آزمایش ابتدا قطره ای از خون را روی لام شیشه..
آزمایشگاه زیست شناسی

تهیه گسترش خونی

برای تهیه ی گسترش خونی ابتدا باید با انواع سلول های موجود درخون آشنا شوید.سلول های خونی به سه دسته گلبول قرمز،پلاکت ها و گلبول سفید تقسیم بندی می شوند.

ادامه مطلب >>
برای این که بتوانید میتوز را در ریشه پیاز را مشاهده کنید،ابتدا باید با مفهوم تقسیم سلولی آشنا شوید
آزمایشگاه زیست شناسی

مشاهده میتوز در ریشه پیاز

مقدمه برای این که بتوانید میتوز را در ریشه پیاز را مشاهده کنید،ابتدا باید با مفهوم تقسیم سلولی آشنا شوید.قدرت تولید مثل اولین واساسی ترین ویژگی موجودات زنده است.فرایند تقسیم

ادامه مطلب >>