جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

روز: خرداد 9, 1398

زیست شناسی جانوری

قورباغه(Rana)

قورباغه دارای هشت ویزگی بارز می باشد دارا بودن دندان هایی که از عاج(Dentine) ساخته شده به نام پدیسل(Pedicel).به این دندان ها Pedicellate teeth می گویند.(اکثر دوزیستان دارای چنین دندان

ادامه مطلب >>