دانلود پاورپوینت سیستماتیک گیاهی

دانلود پاورپوینت سیستماتیک گیاهی

برای دانلود پاورپوینت سیستماتیک گیاهی روی لینک زیر کلیک کنید بخش دانلود دانلود دانلود پاورپوینت سیستماتیک گیاهی دانلود پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی نگرشي‌ بر گروههاي‌ اصلي‌ گياهان گياه‌شناساني‌ مانند تاختاجان‌  ، كران‌ كويست‌  ، دالجرن‌  ، و...
دانلود پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی

دانلود پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی

نگرشي‌ بر گروههاي‌ اصلي‌ گياهان گياه‌شناساني‌ مانند تاختاجان‌  ، كران‌ كويست‌  ، دالجرن‌  ، و ويتاكر(۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰) گياهان‌ پرياخته‌اي‌ را بر اساس‌ تشكيل‌ سيستم‌ آوندي‌ در گياهان‌ عالي‌ و عدم‌ وجود آن‌ در گياهان‌ خشكي‌ ابتدايي‌ به‌ دو گروه‌ اصلي‌ : گياهان‌ غيرآوندي‌ و...
دانلود پاورپوینت گیاه شناسی ۱

دانلود پاورپوینت گیاه شناسی ۱

در پایین این پست لینک دانلود پاورپوینت گیاه شناسی گذاشته شده است. این پاورپوینت شامل ۹ فصل می باشد: فصل اول. سلول و بافتهای گیاهی امروزه سلول به عنوان واحد ساختمانی همه موجودات زنده معرفی می‌شود و درباره هر یك از اجزای تشكیل‌دهنده آن بررسیهای متعددی به عمل می‌آید. اگر...
دانلود پاورپوینت هورمون های گیاهی

دانلود پاورپوینت هورمون های گیاهی

گیاهان علاوه بر ساختن مواد غذایی طی فرآیند فتوسنتز، كانون ساخت مواد ویژه‌ای هستند كه تنظیم‌كننده، ارتباط دهنده و هماهنگ‌كننده فعالیت سلولها در بخشهای مختلف گیاه هستند. این مواد موجبات تنظیم رشد ریشه، ساقه، برگ، جوانه‌ها و همچنین زمان گل‌دهی رویش‌دانه، افتادن برگها،...
دانلود پاورپوینت فتوپریودیسم

دانلود پاورپوینت فتوپریودیسم

نمو گیاهان تحت تأثیر طول نسبی دورة روشنایی و تاریكی پدیده‌ای است كه فتوپریودیسم خوانده می‌شود و یكی از محسوس‌ترین واكنشهای گیاه به محیطش است.اساس دانش ما از این پدیده در سال ۱۹۲۰ وقتی گارنر و آلارد رشد توتون رقم مریلند ماموت را در گلخانه طی ماههای زمستانی بررسی كردند...