جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: تیموس

بافت شناسی

تیموس

در حالی که لنفوسیت های B نابالغ در مغز استخوان بالغ می گردند و به هم می پیوندند، تیموس محل تشکیل لنفوسیت های T است و به عنوان عضو لنفاوی

ادامه مطلب >>