هری پاتر (Harry Potter)

هری پاتر (Harry Potter)

فیلم های هری پاتر بر اساس کتاب های هری پاتر ساخته شده اند.نویسنده ی این کتاب ها J. K. Rowling می باشد. ازهفت کتاب این نویسده، 8 فیلم ساخته شده است. از روی کتاب هفتم دو فیلم ساخته شده است. هری پاتر و سنگ جادوهری پاتر و تالار اسرارهری پاتر و زندانی آزکابانهری پاتر و جام...