دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست دهم

دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست دهم

عنوان فصل ۳ زیست دهم تبادلات گازی می باشد. این فصل دارای سه گفتار سازوکار دستگاه تنفس در انسان، تهویه ی ششی و تنوع تبادلات گازی می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۳ زیست...
دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست دهم

دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست دهم

عنوان فصل ۳ زیست دهم تبادلات گازی می باشد. این فصل دارای سه گفتار سازوکار دستگاه تنفس در انسان، تهویه ی ششی و تنوع تبادلات گازی می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۳ زیست...
دانلود جزوه فصل ۴ زیست دهم

دانلود جزوه فصل ۴ زیست دهم

عنوان فصل ۴ زیست دهم گردش مواد در بدن می باشد. این فصل دارای چهار گفتار قلب، رگ ها، خون و تنوع گردش مواد در جانداران می باشد. شما می توانید جزوه فصل ۴ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه فصل ۴ زیست دهم دانلود گفتار ۱ فصل ۴...
دانلود جزوه فصل ۵ زیست دهم

دانلود جزوه فصل ۵ زیست دهم

عنوان فصل ۵ زیست دهم تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می باشد. این فصل دارای سه گفتار هم ایستایی و کلیه ها، تشکیل ادرار و تخلیه ی آن، تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران می باشد. شما می توانید جزوه فصل ۵ زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید....
دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۶ زیست دهم

دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۶ زیست دهم

عنوان فصل ۶ زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۳ فصل ۶ زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۶ زیست دهم...