دانلود جزوه گفتار 2 فصل 3 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 2 فصل 3 زیست دهم

عنوان فصل 3 زیست دهم تبادلات گازی می باشد. این فصل دارای سه گفتار سازوکار دستگاه تنفس در انسان، تهویه ی ششی و تنوع تبادلات گازی می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 2 فصل 3 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 2 فصل 3 زیست...
دانلود جزوه گفتار 3 فصل 3 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 3 فصل 3 زیست دهم

عنوان فصل 3 زیست دهم تبادلات گازی می باشد. این فصل دارای سه گفتار سازوکار دستگاه تنفس در انسان، تهویه ی ششی و تنوع تبادلات گازی می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 3 فصل 3 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 3 فصل 3 زیست...
دانلود جزوه فصل 4 زیست دهم

دانلود جزوه فصل 4 زیست دهم

عنوان فصل 4 زیست دهم گردش مواد در بدن می باشد. این فصل دارای چهار گفتار قلب، رگ ها، خون و تنوع گردش مواد در جانداران می باشد. شما می توانید جزوه فصل 4 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه فصل 4 زیست دهم دانلود گفتار 1 فصل 4...
دانلود جزوه فصل 5 زیست دهم

دانلود جزوه فصل 5 زیست دهم

عنوان فصل 5 زیست دهم تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می باشد. این فصل دارای سه گفتار هم ایستایی و کلیه ها، تشکیل ادرار و تخلیه ی آن، تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران می باشد. شما می توانید جزوه فصل 5 زیست دهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید....
دانلود جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم

دانلود جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم

عنوان فصل ۶ زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار 3 فصل 6 زیست دهم...