در این پست با ساختمان گل و میوه آشنا می شوید.

گل

دستگاه تولیدمثل در گیاهان عالی است و در پیدازادان (Phanerogame) خصوصاً نهاندانگان (Angiospermes) به‌حد اعلای رشد خود می‌رسد و اغلب دارای عطر و رنگ مخصوصی است كه جلب توجه می‌كند.

ساختمان گل

گل مانند سایر جوانه‌ها از كنار برگ كوچكی به‌نام برگه خارج شده و بر روی پایه بلند یا كوتاهی كه پایه نام دارد قرار می‌گیرد. گل معمولاً شكل و اندازه و رنگهای گوناگون دارد بعضی از آنها آنقدر كوچكند كه به زحمت دیده می‌شوند و برخی بسیار بزرگ می‌باشند. گل از دو قسمت متمایز پریانت (perianth) یا پوشش گل و دستگاه تولیدمثل تشكیل ‌یافته است. پوشش گل خود از دو قسمت جام گل (گلبرگ) و كاسه گل (كاسبرگ) تشكیل‌یافته و دستگاه تولیدمثل نیز از پرچم (نافه گل) و مادگی تشكیل ‌یافته است.

كاسه گل (كاسبرگ)

از مجموع قطعات سبز رنگی به‌نام كاسبرگ یا سپال (Sepale) تشكیل‌یافته و در قسمت خارجی گل دیده می‌شود كه بخشهای دیگر گل را می‌پوشاند. تعداد آنها در گلهای مختلف متفاوت است. رنگ آن معمولاً سبز، اما گاهی خصوصاً در تك‌لپه‌ایها به رنگهای متنوع دیده می‌شود. (لاله و زنبق)، این‌گونه كاسبرگها را كه شبیه گلبرگ می‌باشند پتالوئید (Petaloid) گویند مانند كاسبرگهای لاله عباسی و كلماتیس.

جام گل (Corolle)

جام گل از مجموع قطعاتی به‌نام گلبرگ (Petal) كه معمولاً دارای رنگهای مختلفی است تشكیل‌یافته است. شكل گلبرگها در نباتات مختلف متفاوت است. بعضی ساده و بعضی دیگر مانند تاج‌الملوك قیفی شكل و به مهمیزی منتهی می‌شوند در شب‌بو و میخك گلبرگها به نوك باریكی منتهی می‌شوند كه قسمت پهن آن را پهنك و انتهای باریك آن را ناخنك یا زبانك می‌نامند.

نافه گل یا پرچم (Androceae)

نافه یا آندروسه سومین حلقه گل از خارج به داخل بوده و یكی از قسمتهای اساسی گل است كه جزو دستگاه مولد به‌شمار می‌رود. نافه از تعداد زیادی میله‌های باریك به‌نام پرچم (Elamine) كه مانند سایر قطعات گل از تغییر شكل برگ به‌وجود آمده و كلروپلاست خود را از دست داده‌اند تشكیل‌یافته‌ و مولد دانه گرده و گامت نر می‌باشد. تعداد پرچم‌ در گلهای مختلف متفاوت است تك‌لپه‌ایها اصولاً تریمر (Trimer) یعنی قطعات گل در آنها مضربی از ۳ است و گیاهان دولپه‌ای پنتامر (Pantamer) یعنی پنج و یا مضربی از آن است.

این پاورپوینت شامل موارد زیر است:
گل. ساختمان گل. کاسبرگ. نافه گل یا پرچم. جام گل. ساختمان پرچم. میله. بساک. ساختمان بساک. دانه ی گرده. پیرایش و تنوع پرچم ها. مادگی یا ژینسه. ساختمان قسمتهای مختلف یك برچه. کلاله. خامه. تخمدان و ساختمان تخمک. اقسام تخمک در گیاهان. تمکن. گل های کامل و گل های ناقص. طرز قرار گرفتن اجزاء گل نسبت به محور خود. پیدایش گل. گل آذین. لقاح در گیاهان. تشکیل دانه. ساختمان دانه در گیاهان. میوه. پارتنوكارپی. انواع میوه.

برای دانلود این پاورپوینت روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود