درک صدا توسط مغز ( قشر مخ) صورت می گیرد. تشخیص صدا، برعهده ی گوش می باشد.

غدد درون مجرای گوش:

  1.  غدد برون ریز هستند
  2.  خط اول دفاعی بدن هستند.( به طور غیر اختصاصی از ورود عوامل خارجی به گوش جلوگیری می کنند.

آن قسمت از مجرای گوش که توسط استخوان محافظت نمی شود توسط چربی احاطه شده است.

لاله ی گوش:
از سه بخش تشکیل شده است

  1. پوست             بافت پوششی
  2. غضروف             بافت پیوندی
  3. چربی              بافت پیوندی

پرده ی صماخ مرز بین گوش بیرونی و میانی است ( نه جزء گوش میانی است و نه جزء گوش خارجی)

بخش های مختلف گوش

گوش میانی

شیپور استاش

شیپور استاش

به حلق 6 مجرا مرتبط می شود

1. دهان        2. بینی        3. مری         4. نای         5و 6 . دو عدد شیپور استاش

علت گرفتگی گوش

وقتی ارتفاع افزایش می یابد، فشار هوا در حال کم شدن است. جلوی پرده ی صماخ هوای کم فشار جریان دارد.پشت پرده ی صماخ هوای قبلی جریان دارد.( هوای پر فشار). این اختلاف فشار باعث گرفتگی گوش می شود.( جویدن آدامس کمک به ورود هوا به شیپور استاش می کند)

نکته: گیرنده ی شنوایی، یاخته ی مژک دار می باشد.

نکته: دریچه ی بیضی مرز بین گوش درونی و میانی است.

نکته: امواج صوتی مستقیما به پیام عصبی تبدیل نمی شوند، امواج صوتی پس از برخورد به پرده ی صماخ به انرژی حرکتی تبدیل می شوند و …

مسیر امواج صوتی

صوت ⬅   لاله ی گوش(جمع آوری) ⬅  مجرای گوش(انتقال) ⬅  پرده ی صماخ (ارتعاش) ⬅ چکشی (لرزش) ⬅ سندانی (لرزش) ⬅ رکابی (لرزش) ⬅  دریچه ی بیضی (لرزش) ⬅ ارتعاش مایع درون حلزون گوش ⬅ یاخته ی مژکدار (خم شدن مژک ها) ⬅ تولید پیام عصبی ⬅ عصب شنوایی ⬅ تالاموس (تقویت) ⬅ قشر مخ (درک)

مسیر امواج صوتی در گوش

نکته: در گیرنده ی شنوایی، عامل تغییر شکل باعث ایجاد پیام در آن می شود.

نکته: حلزون گوش بخشی از محفظه ی درونی می باشد ( کل محفظه: حلزون گوش، مجاری نیم دایره).

حلزون گوش

حلزون گوش
اندام کورتی
حلزون گوش

تعادل

مختصات مجرای نیم دایره

مختصات سه مجرای نیم دایره

1_ حرکت به جلو و عقب  Z 

2_ حرکت به بالا و پایین   Y

3_ حرکت به چپ و راست  X

هر انسانی دو گوش و شش مجرای نیم دایره دارد.

عصب های گوش

حرکت سر در یک جهت باعث حرکت مایع درون مجاری نیم دایره در جهت عکس می شود. در نتیجه ماده ی ژلاتینی را به طرف عکس جهت سر خم می کند. این امر سبب خم شدن مژک ها می شود … 

تغییر موقعیت سرسبب حرکت مایع درون مجاری نیم دایره وحرکت ماده ی ژلاتینی می شود. حرکت ماده ی ژلاتینی سبب حرکت مژک ها. در نتیجه ی حرکت مژک ها پیام عصبی ایجاد می شود. ارسال پیام به مخچه ….ارسال پیام به مخ….

مجاری نیم دایره

عصب گوش

* دو قسمت شامل:

1_ بخش دهلیزی: حرکت مایع مجاری نیم دایره ……  خم کردن ماده ی ژلاتینی به یک طرف ….. خمش مژک ها

2_ بخش حلزونی: حرک مایع درون بخش حلزونی ….. خمش مژک ها

عصب های گوش
حس بویایی

حس بویایی

در سقف حفره ی بینی سه دسته یاخته داریم

1_ نورون های حسی که دندریت آن ها گیرنده ی بویایی است. این یاخته ها …

2_ یاخته های پوششی استوانه ای ( برخلاف مجاری هادی تنفسی، مژک دار نیست)

3_ یاخته های کوچک که در قاعده قرار دارند.

نکته ی شکل:

نکته: مخاط بینی در همه ی قسمت ها مژک دار نیست.( در سقف حفره ی بینی مژک دار نیست)

نکته: گیرنده ی بویایی در بین یاخته های استوانه ای مخاط بینی قرار دارند.آکسون گیرنده های بویایی از بین یاخته های پوششی، غشا پایه، بافت پیوندی و منافذ استخوان جمجمه عبور می کند و به طرف پیاز های بویایی مغز می رود و با دندریت نورون های پیاز بویایی سیناپس تشکیل می دهد.

نکته: اعصاب بویایی خیلی کوتاه هستند. ( فاصله ی بینی تا مغز کم می باشد)

نکته: هر کدام از دسته آکسون هایی که از هر سوراخ استخوان سقف حفره ی بینی می گذرند و وارد پیاز بویایی* می شوند یک عصب به حساب می آیند.

* پیاز بویایی دو عدد می باشند که بالای لوب پیشانی قرار دارند.

نکته: در سقف حفره ی بینی بافت استخوانی وجود دارد که در این نوع بافت استخوانی، بافت اسفنجی در مرکز و بافت متراکم به صورت یک لایه سفید رنگ در اطراف بافت اسفنجی قرار گرفته است.

نکته: شکسته شدن استخوان حفره ی بینی می تواند بویایی را مختل کند.

نکته: مرکز پردازش نهایی حس بویایی در جلوی نیم کره های مخ و در بخش گیجگاهی قرار دارد.

نکته: در گیرنده های شنوایی، بویایی و چشایی مژک دیده می شود.

حس چشایی

حس چشایی

جوانه ی چشایی شامل یاخته های زیر می باشد

1_ یاخته ی پشتیبان

2_ یاخته ی چشایی

3_ یاخته ی کوچک در قاعده ( یاخته ی پایه ای)

چگونگی تحریک گیرنده های چشایی

غذا…….حل شدن ذرات غذا در بزاق……. ورود ذرات غذایی محلول در بزاق به منفذ چشایی…….تحریک گیرنده های چشایی درون جوانه ی چشایی و تولید پیام عصبی در گیرنده……..انتقال پیام از گیرنده ی چشایی به نورون حسی …….انتقال پیام به مغز……. پردازش و تفسیر پیام چشایی و درک مزه

مزه های اصلی غذا

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *