کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورول می باشد. قلعه حیوانات در شکل یک داستان بسیار سرگرم کننده درباره ی
حیوانات است و داستان انقلابی است که دچار اشتباه می شود و بر اساس نگاهی به انقلاب روسیه و استفاده
ژوزف استالین از قدرت، نوشته شده است.

جورج اورول

جورج اورول

اسم واقعی جورج اورول ،اریک بلیر بود.او درسال ۱۹۰۳ در هند متولد شد در سال ۱۹۲۲ اورول به نیروی پلیس برمه پیوست.تا اینکه در سال ۱۹۲۷ به مرخصی رفت و تصمیم گرفت که دیگر باز نگرددتا چند سال بعد اورول تصمیم گرفت زندگی فقیرانه را تجربه کند.اودر لندن و پاریس همراه با بی خانمان ها،بیکار ها و کارگرهای کم حقوق زندگی می کرد.وقتی دیگر هیچ پولی در بساط نداشت.در یک هتل پاریسی شروع به ظرف شویی کرد .ودر همین زمان شروع به نوشتن تجربیاتش کرد. وقتی به لندن بازگشت نویسندگی را ادامه داد.اولین کتاب او تحت عنوان جورج اورول چاپ شد.بعد از آن به شغل معلمی پرداخت
اما به دلیل بیماری مجبورشد که آن را رها کند.سپس تا مدتی در
یک کتاب فروشی کار کرد.

در سال ۱۹۳۶ با آیلین اوشانسی ازدواج کرد و برای زندگی درمنطقه روستایی هرت فورشایر ازلندن خارج شد ودر آن جا یک مغازه منطقه روستایی دایر کرد.


آیلین اوشانسی و جورج اورول

وقتی جنگ داخلی اسپانیا شروع شد اورول احساس کرد که باید به اسپانیا سفر کند.قصد او از این کار مشاهده
موقعیت و نوشتن درباره ی آن بود.اما خیلی زود درگیر جنگ آزادی خواه شد، و در همین حین مجروح شد و با
همسرش از طریق مرز به فرانسه فرارکرد.در سال ۱۹۴۴ همسرش در حین عمل جراحی به طور ناگهانی فوت کرد.

در سال ۱۹۴۹ اورول با سوفیا براون ول ازدواج کرد.آن ها تصمیم گرفتند با هم به سوئیس سفر کنند اما در ژانویه ۱۹۵۰ اورول فوت کرد.


سوفیا براون ول

خلاصه کتاب قلعه حیوانات :

یک گروه ازحیوانات مزرعه صاحب انسان خود را که با آن ها رفتار بسیار بدی داشته است از مزرعه بیرون می کنند و یک جامعه جدید و برابر ایجاد می کنند.این جامعه ایده آل های بزرگ ومهمی دارد که هدف آن بهبود شرایط تمام حیوانات است.ویک سری قوانین به نام هفت قانون درآن ایجاد می شود که همگی سعی می کنند براساس آن
زندگی کنند.مهم ترین این قوانین این است که همه حیوانات برابر هستند.

این داستان توصیف می کند که چگونه ایده آل ها به تدریج ناپدید می شوند و به دنبال آن چه اتفاقاتی به وقوع می
پیوندد…